Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce :


Dyrektor Przedszkola –Bożena Dolińska-Perl  nauczyciel dyplomowany

 

 - nauczycielki dyplomowane

Iwona Długosz-Szewczyk ( społeczny zastępca Dyrektora )

Monika Kądziela-Woźniak

- nauczycielki mianowane

Janina Biaduń

Ewa Łęcka

Stanisława Fic

Krystyna Mirkiewicz


-  nauczycielki kontraktowe

Karolina Połodziuk


-  nauczycielka stażystka

Edyta Szałkowska

 

- logopeda Agnieszka Michalik ( nauczyciel mianowany )

- katechetka Agnieszka Mikołajczyk

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Przedszkola

 

Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl | Data wprowadzenia: 2015-04-18 20:33:32 | Data modyfikacji: 2018-06-25 10:32:57.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-04-18 20:33:32
Data modyfikacji: 2018-06-25 10:32:57
Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl