ORGAN PROWADZĄCY -


                              Urząd Miasta w Pruszkowie


                              ul. Kraszewskiego 14/16


                              05-800 Pruszków


 


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY -


                              Mazowiecki Kurator Oświaty


                              Al. Jerozolimskie 32


                              00-024 Warszawa


 


 

 

Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl | Data wprowadzenia: 2015-06-11 19:07:55 | Data modyfikacji: 2015-06-14 18:32:17.
Data wprowadzenia: 2015-06-11 19:07:55
Data modyfikacji: 2015-06-14 18:32:17
Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl