Dyrektor mgr Ewa Bownik– nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Baśkiewicz Marta – nauczyciel kontraktowy

mgr Borysiak Magdalena - nauczyciel kontraktowy
mgr Ciecierska Iwona – nauczyciel mianowany
mgr Dudow Agnieszka – nauczyciel mianowany
mgr Domaszczyńska Joanna – nauczyciel kontraktowy
mgr Jarzyna Agnieszka– nauczyciel kontraktowy
mgr Krupka Agnieszka – nauczyciel kontraktowy
mgr Kostera Marta – nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Nowosielska – nauczyciel mianowany
mgr Sebastian Rychliński - ( religia ) nauczyciel mianowany

 

mgr Tytman – Sołtys Karolina – psycholog
mgr Tytman - Sołtys Karolina  - logopeda

 

Kompetencje - Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 § 24

 

Opublikowane przez: Ewa Bownik | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:31:30 | Data modyfikacji: 2018-02-11 20:07:08.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:31:30
Data modyfikacji: 2018-02-11 20:07:08
Opublikowane przez: Ewa Bownik