Dyrektor mgr Ewa Bownik– nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Borysiak Magdalena - nauczyciel kontraktowy
mgr Ciecierska Iwona – nauczyciel mianowany
mgr Dudow Agnieszka – nauczyciel mianowany
mgr Domaszczyńska Joanna – nauczyciel mianowany
mgr Jarzyna Agnieszka– nauczyciel mianowany
mgr Kostera Marta – nauczyciel mianowanyowy                                                                                                                             mgr Siwek Anna - nauczyciel kontraktowy                                                                                                                                      mgr Elżbieta Nowosielska – nauczyciel mianowany


mgr Sebastian Rychliński - ( religia ) nauczyciel mianowany

mgr Jacek  Furmański – psycholog
       Julia Kochańska  - logopeda

 mgr Krupka Agnieszka – nauczyciel wspomagający

Kompetencje - Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 § 24

 

Opublikowane przez: Ewa Bownik | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:31:30 | Data modyfikacji: 2019-11-02 18:14:51.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:31:30
Data modyfikacji: 2019-11-02 18:14:51
Opublikowane przez: Ewa Bownik