umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 1 im.Józefa Piłsudskiego strona główna 

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


Urząd Miejski w Pruszkowie


ul. Kraszewskiego 14/16


05-800 Pruszków


 


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


Mazowiecki Kurator Oświaty


ul. Al. Jerozolimskie 32


00-024 Warszawa


 


ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Dyrektor Szkoły


Rada Pedagogiczna


Samorząd Uczniowski


Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Ewa Nowicka | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:41:00.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Pracownicy .  Akty Prawne .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  RODO .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:41:00
Opublikowane przez: Ewa Nowicka
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl