umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Dokumentacja przechowywana w szkole:

  • archiwizowana:
 lp.  Dokumentacja  Oznaczenie kategorii archiwalnej
1. Dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć, dzienniki pedagoga, psychologa szkolnego B5 
2. Księga uczniów B25
3. Arkusze ocen  B50
4. Olimpiady i konkursy przedmiotowe oraz tematyczne  B5
5. Wycieczki, wyjazdy szkolne  B5
6.

Ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu

(w tym księgi ewidencji dzieci i młodzieży)

B50
7. Skreślenia z listy uczniów B50
 8. Wypadki uczniowskie B10
9. Zbiory biblioteczne  B50
 10. Dzienniki biblioteki  B10
 11. Protokoły Rady Pedagogicznej  B25
 12. Księga Uchwał Rady Pedagogicznej  B25
13. Akta osobowe pracowników B50
14. Listy płac B50
15. Organizacja pracy w szkole B25
16. Organizacja roku szkolnego B5
17. Nadzór pedagogiczny Dyrektora szkoły B25
18. Księga zarządzeń Dyrektora szkoły B25
  • Pozostała dokumentacja przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum udostępniane są trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.
 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:04:49 | Data modyfikacji: 2019-09-17 21:53:30.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:04:49
Data modyfikacji: 2019-09-17 21:53:30
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl