umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Szkoła, wbrew krytyce z jaką spotyka się tu i ówdzie, uważana jest powszechnie za niezastąpioną instytucję opieki i wychowania.
W naszej szkole dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, rozwijają przydatne w życiu umiejętności, nabywają różnych doświadczeń, uczyą się współżycia i współdziałania z innymi. Szkoła ułatwia im ukształtowanie odpowiedniej postawy społecznej, moralnej, ideowej. Wszystko to możliwe jest dzięki spełnieniu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


Do warunków efektywnego funkcjonowania naszej szkoły należą między innymi:

  • dostosowanie oddziaływań szkoły do właściwości psychicznych uczniów,
  • świadome i twórcze pełnienie przez nauczycieli roli głównych organizatorów procesu dydaktyczno – wychowawczego,
  • racjonalna organizacja pracy i życia uczniów,
  • wewnętrzna integracja oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
  • powiązanie szkoły z szeroko pojętym środowiskiem społecznym.

Chcąc wyposażyć dzieci i młodzież w twórcze, kreatywne myślenie i działanie wprowadzamy autorskie programy np. w klasach I - „Dobry start”. Realizujemy projekty szkolne i pozaszkolne.
Wyróżnikiem naszej szkoły jest dwukrotnie otrzymany certyfikat „Chronimy dzieci” nadany przez fundację „Dajemy dzieciom siłę” po spełnieniu 6 wysokich standardów.
Wyróżnia nas także coroczny udział w Szkole Liderów – EuroWeek, organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży oraz współfinansowany przez Unię Europejską.
Szkoła Liderów to szansa dla młodych osób, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy.
Program EuroWeek obejmuje bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”.
Zajęcia odbywają się w języku angielskim i prowadzone są przez wolontariuszy z wielu krajów w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Poziom języka jest dostosowywany do poziomu grupy a plan ramowy modyfikowany w zależności od jej potrzeb.

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 18:57:53 | Data modyfikacji: 2018-05-29 21:10:03.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 18:57:53
Data modyfikacji: 2018-05-29 21:10:03
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl