umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Sprawozdania z działalności

Szkoła, wbrew krytyce z jaką spotyka się tu i ówdzie, uważana jest powszechnie za niezastąpioną instytucję opieki i wychowania.
W naszej szkole dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, rozwijają przydatne w życiu umiejętności, nabywają różnych doświadczeń, uczyą się współżycia i współdziałania z innymi. Szkoła ułatwia im ukształtowanie odpowiedniej postawy społecznej, moralnej, ideowej. Wszystko to możliwe jest dzięki spełnieniu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


Do warunków efektywnego funkcjonowania naszej szkoły należą między innymi:

  • dostosowanie oddziaływań szkoły do właściwości psychicznych uczniów,

  • świadome i twórcze pełnienie przez nauczycieli roli głównych organizatorów procesu dydaktyczno – wychowawczego,

  • racjonalna organizacja pracy i życia uczniów,

  • wewnętrzna integracja oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,

  • powiązanie szkoły z szeroko pojętym środowiskiem społecznym.

Chcąc wyposażyć dzieci i młodzież w twórcze, kreatywne myślenie i działanie wprowadzamy autorskie programy np. w klasach I - „Dobry start”. Realizujemy projekty szkolne i pozaszkolne.
Wyróżnikiem naszej szkoły jest trzykrotnie otrzymany certyfikat „Chronimy dzieci” nadany przez fundację „Dajemy dzieciom siłę” po spełnieniu 6 wysokich standardów.
Wyróżnia nas także coroczny udział w Szkole Liderów – EuroWeek, organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży oraz współfinansowany przez Unię Europejską.
Szkoła Liderów to szansa dla młodych osób, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy.
Program EuroWeek obejmuje bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”.
Zajęcia odbywają się w języku angielskim i prowadzone są przez wolontariuszy z wielu krajów w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Poziom języka jest dostosowywany do poziomu grupy a plan ramowy modyfikowany w zależności od jej potrzeb.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie brali udział w 30 konkursach. W sumie we wszystkich konkursach wzięło udział 412 uczniów. Było 2 finalistów (kuratoryjny konkurs języka angielskiego i rosyjskiego)i wiele wyróżnień.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 9 rad pedagogicznych szkoleniowych, 9 lekcji otwartych, 32 nauczycieli oprócz rad szkoleniowych ukończyło szkolenia zewnętrzne, 7 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

W naszej szkole od 2004 r. są organizowane klasy integracyjne.

Kształcenie integracyjne jest systemem edukacyjnym dla wszystkich uczniów - niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dotyczy to uczniów w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących, słabosłyszących, jak również z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niedostosowaniem społecznym i chorobami przewlekłymi. Kształcenie integracyjne jest bardziej korzystne niż nauczanie indywidualne oraz zdecydowanie bardziej pozytywne dla wszystkich dzieci.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz czwarty była na „niebiesko”. Samorząd Uczniowski i Wolontariat zrobili wiele, by społeczność szkolna, mieszkańcy Pruszkowa zrozumieli, na czym polega to schorzenie.

Projekty szkolne

„Dzień paryski”

W dniu 29.05. 2018 miał miejsce Dzień paryski, a wraz z nim wystawa Pocztówki z Paryża.  W czasie jej  trwania miała miejsce w holu głównym wystawa ciekawych książek  o Francji oraz literatury francuskiej Program o Paryżu został przedstawiony wszystkim klasom na spotkaniu w holu głównym.

„Dzień Kroniki Szkolnej”

Dnia 11.06.2018 w holu głównym naszej szkoły odbyła się wystawa szkolnych kronik w ramach Dnia Kroniki Szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyły się 3 spotkania uczniów klas 3 gimnazjum z aktorem p.  Waldemarem Obłozą. Celem warsztatów jest poznanie konwencji teatru od starożytności do czasów współczesnych z nakierowaniem na motywy działania i emocje aktora, wchodzenie w rolę poprzez udział w etiudach teatralnych.

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 18:57:53 | Data modyfikacji: 2018-11-11 19:54:19.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 18:57:53
Data modyfikacji: 2018-11-11 19:54:19
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl