umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Budżet


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie jako placówka oświatowa funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na dyrektora szkoły jest sporządzanie corocznego planu finansowego poprzedzone przygotowaniem projektu tego planu, dostosowanego do wytycznych organu prowadzącego a następnie prawidłowa jego realizacja.


Odpowiednia i odpowiedzialna polityka oświatowa organu prowadzącego zapewniają wysoki poziom nauczania i postęp w oświacie w mieście i w naszej szkole.

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:20:18 | Data modyfikacji: 2018-05-29 21:05:12.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:20:18
Data modyfikacji: 2018-05-29 21:05:12
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl