umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Rada Rodziców to wszyscy rodzice uczniów szkoły. Zasady wybierania i działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Radę Rodziców reprezentuje Prezydium.

W roku szkolnym 2019/20 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

  1. p. Beata Dąbrowska- przewodniczący Rady Rodziców
  2. p. Monika Bartnicka- zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. p. Dorota Krutow - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  4. p. Magdalena Skowrońska - sekretarz Rady Rodziców

Nr konta:


11 8931 0003 0736 3816 2000 0001

Dyżury Rady Rodziców:

  • w dni zebrań
  • w dni twarte.
 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:55:14 | Data modyfikacji: 2019-11-14 16:49:58.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:55:14
Data modyfikacji: 2019-11-14 16:49:58
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl