umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Informacja o jednostce

Właścicielem budynku oraz działki Szkoły Podstawowej  nr 3 jest Miasto Pruszków.

Powierzchnia działki - 11757 m2.

Szkoła została wybudowana w 1965 r.

Powierzchnia szkoły (budynku) -3514 m2.

Nowa sala gimnastyczna została oddana do użytku 13 grudnia 2011 r.

Powierzchnia sali gimnastycznej - 1678,40 m2.

Powołanie szkoły podstawowej:

Na mocy Uchwały Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została utworzona Szkoła Podstawowa nr 3.

Nadanie imienia:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz Ustawa z dn 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 60) art. 117 i art. 176 zezwalają na utrzymanie imienia po gimnazjum.

W budynku szkoły jest:

 • 17 dużych sal lekcyjnych,
 • 2 małe sale do nauki języków obcych,
 • pracownia informatyczna z 25 stanowiskami komputerowymi,
 • świetlica,
 • pokój nauczycielski,
 • biblioteka i czytelnia,
 • stołówka,
 • nowoczesna sala gimnastyczna i pokój nauczycieli wychowania fizycznego,
 • boiska,
 • bieżnia,
 • siłownia,
 • sala fitness,
 • sala gimnastyki korekcyjnej / sala rewalidacji
 • gabinet dyrektora i wicedyrektora,
 • sekretariat,
 • gabinet kierownika administacyjo-gospodarczego, kadr i gospodarki finansowej,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet pedagogów szkolnych,
 • gabinet logopedy,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej.

W szkole na jedną zminę (od 8:00 do 15:30) mogą uczyć się 24 oddziały, czyli 600 uczniów.

Wcześniej w Gimnazjum nr 3 a obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 są oddziały integracyjne, dające możliwość dzieciom niepełnosprawnym kształcenia się na terenie ogólnodostępnej szkoły publicznej.

 

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:00:05 | Data modyfikacji: 2018-05-23 15:40:21.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:00:05
Data modyfikacji: 2018-05-23 15:40:21
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl