umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

Pracownicy pedagogiczni rok szkolny 2018/2019:

lp. 

Nazwisko i imię

Specjalność
1. Augustyniak Urszula edukacja wczesnoszkolna
2. Banacka Aneta język angielski
3. Chilińska Beata edukacja wczesnoszkolna
4. Chojnacka Paulina edukacja wczesnoszkolna
5. Czuba Ewa muzyka, technika
6. Drobek Małgorzata pedagogika opiekuńcza
7. Frączek Anna edukacja wczesnoszkolna
8. Górecka Agnieszka  język polski
9. Harczuk Małgorzata pedagog
10. Jakobielska Katarzyna historia
11. Jankowska Edyta geografia,wos
12. Jastrzębska Magdalena wychowanie fizyczne
13. Jaśtal Monika historia, bibliotekoznawstwo
14. Kepal Joanna edukacja wczesnoszkolna
15. Kijewska-Wittstock Lidia plastyka, historia, edukacja dla bezpieczeństwa
16. Kołodziejczyk-Wincewicz Katarzyna język angielski
17. Kuna Anna edukacja wczesnoszkolna
18. Łukasik Ewa język rosyjski, język polski
19. Matuszewski Marcin wychowanie fizyczne, pedagogika specjalna
20. Magdalena Mazurek chemia, informatyka
21. Oloś Konrad psycholog
22. Paczkowska Ewelina fizyka, matematyka
23. Pajdosz Anna biologia
24. Pakuła Grażyna edukacja wczesnoszkolna
25. Pełszyńska Alicja religia
26. Piotrzkowicz Anna plastyka
27. Podgórna Pawlak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
28. Pruszkowska Iwona wychowanie fizyczne, wdż
29. Pruszkowski Przemysław wychowanie fizyczne
30. Ratajczyk Monika edukacja wczesnoszkolna
31. Rau Olga matematyka
32. Rżewska-Bort Wioletta język rosyjski, język polski
33. Sawczuk Jolanta bibliotekoznawstwo
34. Siniarska Magdalena język angielski
35. Szczygielski Waldemar matematyka, informatyka
36. Szewczak Sylwia pedagogika specjalna
37. Szumilas Małgorzata język angielski
38. Szymańska Justyna historia, wos
39. Ściegienna Ilona język angielski
40. Śmidowska Irena matematyka, oligofrenopedagogika
41. Świerad-Michalak Milena logopeda
42. Teresiak Urszula język polski
43. Trojanowski Mariusz wychowanie fizyczne, pedagogika specjalna
44. Włostowska Jolanta edukacja wczesnoszkolna
45. Wojtkowiak-Ślepecka Ilona język polski
46. Wróbel Agnieszka język polski, oligofrenopedagogika
47. Zbrowska Bogusława informatyka, matematyka
48. Żak Patrycja pedagogika specjalna
49. Żurawiecka Elżbieta język rosyjski

Pracownicy administracji:

 1. Sekretarz szkoły - p. Monika Falkowska
 2. Kierownik administracyjno - gospodarczy, intendent - p. Wioletta Rzosińska
 3. Specjalista ds kadr i gospodarki finansowej - p. Zofia Celejewska.

Pracownicy obsługi:

W szkole zatrudnionych jest 16 pracowników obsługi (woźny, konserwator, pracownicy pracy lekkiej, kucharka, pomoc kuchenna).

 1. Celejewski Henryk
 2. Czarnecka Barbara
 3. Dąbrowska Mariola
 4. Dudzik Czesław
 5. Grygiel Lidia
 6. Kocielnik Elżbieta
 7. Kolanowska Małgorzata
 8. Michalak Wanda
 9. Norberczuk Ludwik
 10. Pacak Teresa
 11. Romańska Agnieszka
 12. Sadowska Małgorzata
 13. Sas Agata
 14. Sławińska Marzanna
 15. Szarlik Bogusława
 16. Świercz Edward
 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:04:31 | Data modyfikacji: 2018-11-11 23:21:23.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:04:31
Data modyfikacji: 2018-11-11 23:21:23
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl