umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej posiadający kwalifikacje wymagane w odrębnych przpisach.


Przewodniczącym rady pedagogiczej jest dyrektor szkoły podstawowej.


Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.


Posiedzenia rady pedagogicznej są objęte tajemnicą.


Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.


 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:48:54 | Data modyfikacji: 2017-09-17 18:20:26.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:48:54
Data modyfikacji: 2017-09-17 18:20:26
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl