umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Dyrekcja

Organami Szkoły Podstawowej nr 3 są:

  • Dyrektor szkoły podstawowej.
  • Rada pedagogiczna.
  • Samorząd uczniowski.
  • Rada rodziców.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor odpowiada za zadania statutowe zapisane w UoSO, w ustawie Karta Nauczyciela, rozporządzeniach MEN, w ustawie o finansach publicznych.

Dyrektor Szkoły mgr Ewa Łukasik

przyjmuje interesantów

w poniedziałki w godz. 13.30 - 15.30

w środy w godz. 8.15 - 10.15

oraz każdego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania.

 

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

Wicedyrektor mgr Agnieszka Górecka

przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 13.30 - 15.30

w czwartki w godz. 8.15- 10.15

oraz każdego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania.

 

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:04:04 | Data modyfikacji: 2017-09-18 21:46:10.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:04:04
Data modyfikacji: 2017-09-18 21:46:10
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl