umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Status prawny:


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną nie posiadajacą osobowości prawnej.


Organem prowadzącym szkołę jest:


Gmina Miasto Pruszków


Siedziba:


 ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:


Mazowiecki Kurator Oświaty


Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-02-24 14:14:00 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:42:34.
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3
 Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:01:16 | Data modyfikacji: 2019-10-26 21:16:40.

Zobacz:
   Informacja o jednostce
   Struktura organizacyjna
   RODO
   Dyrekcja
   Akty prawne
   Pracownicy
   Organizacja roku szkolnego
   Rada Pedagogiczna
   Rada Rodziców
   Budżet
   Sprawozdania majątkowe
   Sprawozdania z działalności
   Oferty pracy
   Rejestry
   Kontakt
Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:01:16
Data modyfikacji: 2019-10-26 21:16:40
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl