umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza strona główna 

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza jest samorządową instytucją kultury, jako jednostka organizacyjna Miasta Pruszków. Na mocy porozumienia z dnia 26.04.2002 roku, zawartego pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Pruszków pełni również rolę Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu pruszkowskiego.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:35:26 | Data modyfikacji: 2016-11-30 14:44:34.

Zobacz:
 Status Prawny .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Organy Jednostki .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Przedmiot działania .  Statut  .  Regulaminy .  Struktura organizacyjna .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Tryb Działania, Kompetencje .  Dla czytelników  . 
Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:35:26
Data modyfikacji: 2016-11-30 14:44:34
Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl