umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 strona główna 

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie; tel.: 22 7280883, adres e-mail: pg3@gmzs.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Joanna Bernecka-Legucka, tel. 500 478 533.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, System Informacji Oświatowej.
 4. Odbiorcą danych są:
  a. upoważnieni pracownicy,
  b. oraz przedsiębiorstwa, z którymi zawarto umowy powierzenia danych np.: WULCAN.
 5. Okres przetwarzania danych:
  a. dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami
 6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
 8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą profilowane.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia,
o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi
prowadzącymi własną działalność gospodarczą


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie; tel.: 22 7280883, adres e-mail: pg3@gmzs.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IODO) jest  p. Joanna Bernecka-Legucka, tel. 500 478 533.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 4. Odbiorcą danych są upoważnieni pracownicy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie, tel.: 22 7280883 , adres e-mail: pg3@gmzs.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Joanna Bernecka-Legucka, tel. 500 478 533.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 4. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:36:31 | Data modyfikacji: 2019-11-14 16:47:16.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  RODO .  Dyrekcja .  Akty prawne .  Pracownicy .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:36:31
Data modyfikacji: 2019-11-14 16:47:16
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl