Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Pruszków  www.pruszkow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-09-18 21:24:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura organizacyjna

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-03-16 13:01
  więcej >
2017-09-18 21:24:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura organizacyjna

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-03-16 13:01
  więcej >
2017-09-18 21:23:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura organizacyjna

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-02-24 14:14
Status prawny: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry
Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie jest jednostką
organizacyjną nie posiadajacą osobowości p  więcej >
2017-09-18 21:22:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacja o jednostce

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-02-24 13:00
Właścicielem budynku oraz działki Szkoły
Podstawowej  nr 3 jest Miasto
Pruszków. Powierzchnia działki - 11757 m2. Szkoła
została   więcej >
2017-09-18 21:20:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacja o jednostce

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-02-24 13:00
Właścicielem budynku oraz działki Szkoły
Podstawowej  nr 3 jest Miasto
Pruszków. Powierzchnia działki - 11757 m2. Szkoła
została   więcej >
2017-09-17 18:34:12

Aktualizacja informacji w dziale:
zasady naboru

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-30 10:02
Rekrutacja 2017/2018
Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
dostępne sa na stronie szkoły: www.gmzs.pl: Uchwała
Rady Miejskiej w Pruszkowie w spra  więcej >
2017-09-17 18:33:20

Aktualizacja informacji w dziale:
zasady naboru

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-30 10:02
Rekrutacja 2017/2018
Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
dostępne sa na stronie szkoły: www.gmzs.pl: Uchwała
Rady Miejskiej w Pruszkowie w spra  więcej >
2017-09-17 18:32:33

Aktualizacja informacji w dziale:
zasady naboru

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2016-03-30 10:02
Rekrutacja 2016/2017
Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
dostępne sa na stronie szkoły: www.gmzs.pl: Uchwała
Rady Miejskiej w Pruszkowie w spra  więcej >
2017-09-17 18:25:10

Aktualizacja informacji w dziale:
podręczniki

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:44
Wykaz prodręczników na rok szkolny 2017/2018
znajduje sie na stronie szkoły: www.gmzs.pl  więcej >
2017-09-17 18:20:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Pedagogiczna

Bogusława Zbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 09:48
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły  w
zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.   więcej >
2017-09-17 18:19:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Akty prawne

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 09:57
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
stosuje prawo oświatowe zewnętrzne (Ustawy i
Rozporządzenia) i wewnętrzne szkolne. Gł  więcej >
2017-09-17 18:14:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2017/2018: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 18:13:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2016/2017: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 18:10:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2016/2017: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 18:09:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2016/2017: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 18:07:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2016/2017: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 18:06:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2016/2017: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 18:04:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 10:04
W szkole podstwowej są zatrudnieni nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Pracownicy pedagogiczni rok szkolny
2016/2017: L. p.   N  więcej >
2017-09-17 12:49:39

Aktualizacja informacji w dziale:
terminarz rad pedagogicznych

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 18:45
  więcej >
2017-09-17 12:49:15

Aktualizacja informacji w dziale:
terminarz rad pedagogicznych

Bogusława Zbrowska
autor: Ewa Łukasik
Informację dodano do Biuletynu 2015-04-08 18:45
  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 1438
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>