> Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Urząd Miejski w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Mazowiecki Kurator Oświaty

ul. Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 09:38:54 | Data modyfikacji: 2015-06-17 14:59:24.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 09:38:54
Data modyfikacji: 2015-06-17 14:59:24
Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl