> Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Kuratorium Oświaty

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa


ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Anna Tybora | Data wprowadzenia: 2015-06-11 17:44:15 | Data modyfikacji: 2015-06-11 17:52:47.
Data wprowadzenia: 2015-06-11 17:44:15
Data modyfikacji: 2015-06-11 17:52:47
Opublikowane przez: Anna Tybora
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl