> statut

statut

 
Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pruszkowie

Opublikowane przez: Anna Tybora | Data wprowadzenia: 2018-01-09 20:45:43 | Data modyfikacji: 2018-01-11 22:28:52.

Zobacz:
 statut .  plan pracy szkoły .  program wychowawczo-profilaktyczny .  zasady wewnątrzszkolnego oceniania .  zasady naboru uczniów do klasy sportowej . 
Data wprowadzenia: 2018-01-09 20:45:43
Data modyfikacji: 2018-01-11 22:28:52
Opublikowane przez: Anna Tybora
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl