> Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


Urząd Miejski w Pruszkowie


ul. Kraszewskiego 14/16


05-800 Pruszków


 


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


Mazowiecki Kurator Oświaty


ul. Al. Jerozolimskie 32


00-024 Warszawa


 


ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Dyrektor Szkoły


Rada Pedagogiczna


Samorząd Uczniowski


Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Ewa Nowicka | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:41:00.
Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:41:00
Opublikowane przez: Ewa Nowicka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl