> Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


 Urząd Miejski w Pruszkowie


ul. Kraszewskiego 14/16


05-800 Pruszków


 ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


 Mazowiecki Kurator Oświaty


ul. Al. Jerozolimskie 32


00-024 Warszawa


 ORGANY GIMNAZJUM


 Dyrektor Szkoły


Rada Pedagogiczna


Samorząd Uczniowski


Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Ewa Nowacka | Autor: Leszek Tomczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-08 15:44:27 | Data modyfikacji: 2017-09-10 11:57:43.
Data wprowadzenia: 2015-03-08 15:44:27
Data modyfikacji: 2017-09-10 11:57:43
Autor: Leszek Tomczyk
Opublikowane przez: Ewa Nowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl