> Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Szkoła, wbrew krytyce z jaką spotyka się tu i ówdzie, uważana jest powszechnie za niezastąpioną instytucję opieki i wychowania.

W naszej szkole młodzież zdobywa wiedzę, rozwija przydatne w życiu umiejętności, nabywa różnych doświadczeń, uczy się współżycia i współdziałania z innymi. Szkoła ułatwia im ukształtowanie odpowiedniej postawy społecznej, moralnej, ideowej. Wszystko to możliwe jest dzięki spełnieniu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Do warunków efektywnego funkcjonowania naszego gimnazjum należą między innymi :

  • dostosowanie oddziaływań szkoły do właściwości psychicznych uczniów,
  • świadome i twórcze pełnienie przez nauczycieli roli głównych organizatorów procesu dydaktyczno – wychowawczego,
  • racjonalna organizacja pracy i życia uczniów,
  • wewnętrzna integracja oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
  • powiązanie szkoły z szeroko pojętym środowiskiem społecznym.

Chcąc wyposażyć młodzież w twórcze, kreatywne myślenie i działanie wprowadzamy innowacje i autorskie programy.

Realizujemy projekty szkolne i pozszkolne.

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 18:57:53 | Data modyfikacji: 2017-09-18 21:51:46.
Data wprowadzenia: 2015-04-08 18:57:53
Data modyfikacji: 2017-09-18 21:51:46
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl