> Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców to wszyscy rodzice uczniów szkoły. Zasady wybierania i działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Radę Rodziców reprezentuje Prezydium.

W roku szkolnym 2017/18 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

  1. p. Magdalena Czarny- przewodnicząca Rady Rodziców
  2. p. Tomasz Bocheński - wiceprzewodniczący Rady Rodziców
  3. p. Magdalena Skowrońska - sekretarz Rady Rodziców
  4. p. Małgorzata Petrow-Regner - skarbnik Rady Rodziców.

Nr konta:


11 8931 0003 0736 3816 2000 0001

Dyżury Rady Rodziców:

  • w dni zebrań
  • w dni twarte.
 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:55:14 | Data modyfikacji: 2017-10-29 05:25:54.
Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:55:14
Data modyfikacji: 2017-10-29 05:25:54
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl