> Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej posiadający kwalifikacje wymagane w odrębnych przpisach.


Przewodniczącym rady pedagogiczej jest dyrektor szkoły podstawowej.


Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.


Posiedzenia rady pedagogicznej są objęte tajemnicą.


Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.


 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:48:54 | Data modyfikacji: 2017-09-17 18:20:26.
Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:48:54
Data modyfikacji: 2017-09-17 18:20:26
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl