> Dyrekcja

Dyrekcja

Organami Szkoły Podstawowej nr 3 są:

  • Dyrektor szkoły podstawowej.
  • Rada pedagogiczna.
  • Samorząd uczniowski.
  • Rada rodziców.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor odpowiada za zadania statutowe zapisane w UoSO, w ustawie Karta Nauczyciela, rozporządzeniach MEN, w ustawie o finansach publicznych.

Dyrektor Szkoły mgr Ewa Łukasik

przyjmuje interesantów

w poniedziałki w godz. 13.30 - 15.30

w środy w godz. 8.15 - 10.15

oraz każdego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania.

 

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

Wicedyrektor mgr Agnieszka Górecka

przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 13.30 - 15.30

w czwartki w godz. 8.15- 10.15

oraz każdego dnia po uzgodnieniu godziny spotkania.

 

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:04:04 | Data modyfikacji: 2017-09-18 21:46:10.
Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:04:04
Data modyfikacji: 2017-09-18 21:46:10
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl