> Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Status prawny:


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną nie posiadajacą osobowości prawnej.


Organem prowadzącym szkołę jest:


Gmina Miasto Pruszków


Siedziba:


 ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:


Mazowiecki Kurator Oświaty


Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-02-24 14:14:00 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:42:34.
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3
 
Schemat organizacyjny Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:01:16 | Data modyfikacji: 2017-09-18 21:26:28.
Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:01:16
Data modyfikacji: 2017-09-18 21:26:28
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl