> Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna


 


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE


UL. KRASZEWSKIEGO 14/16


05-800 PRUSZKÓW


 


 


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY


AL. JEROZOLIMSKIE 32


00-024 WARSZAWA


 


 


ORGANY GIMNAZJUM


DYREKTOR GIMNAZJUM


RADA PEDAGOGICZNA


SAMORZĄD UCZNIOWSKI


RADA RODZICÓW

 

Opublikowane przez: Hanna Ochman | Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:03:08.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:03:08
Opublikowane przez: Hanna Ochman
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl