> Opłaty

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje :
  1. Uchwała NR XXXVI/328/3013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków
  2. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat, zwolnień i zasad rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu stanowi „Umowa w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Pruszków zawarta pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 10 w Pruszkowie , reprezentowanym przez dyrektora a Rodzicem/Opiekunem prawnym.
 

Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:46:39 | Data modyfikacji: 2015-06-15 13:47:35.
Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:46:39
Data modyfikacji: 2015-06-15 13:47:35
Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl