> Rejestry

Rejestry

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Pruszkowie prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

dzienniki zajęć przedszkola
dzienniki zajęć dodatkowych
miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
roczne plany pracy
roczne plany nadzoru pedagogicznego
księgi protokołów Rady Pedagogicznej
rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
rejestr uchwał
lokalna baza danych systemu informacji oświatowej
rejestr wypadków
rejestr zwolnień lekarskich
ewidencja czasu pracy
inna dokumentacja z odrębnymi przepisami

Informacja o lokalizacji w/w rejestrów, ewidencji i archiwum placówki:

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Pruszkowie , ul. Chopina 13.  Informacja o sposobie udostępniania informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum: Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

 

Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka | Data wprowadzenia: 2015-10-15 12:38:28.
Data wprowadzenia: 2015-10-15 12:38:28
Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl