> Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Pruszkowie 
Prezydium:
– przewodnicząca
– zastępca przewodniczącej
– członek
– sekretarz
– skarbnik

Kompetencje Rady Rodziców – Statut §12

 

Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:07:31.

Zobacz:
 uchwały .  kontakt . 
Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:07:31
Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl