> Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Dyrektor mgr Wiesława Juszczyk – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Ćwik Katarzyna – nauczyciel stażysta
mgr Grudkowska Magdalena – nauczyciel mianowany
Iwańczyk Maria – nauczyciel mianowany
mgr Ligocka Magdalena – nauczyciel kontraktowy
mgr Miłkowska Danuta– nauczyciel kontraktowy
mgr Szymczak Agata – nauczyciel kontraktowy
mgr Wall Katarzyna – nauczyciel kontraktowy
mgr Żakieta Barbara – nauczyciel mianowany
mgr Żuchowska Katarzyna - nauczyciel kontraktowy


mgr Efler Ilona - logopeda

Kompetencje - Statut Przedszkola Miejskiego Nr 6 § 11

 

Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:30:28.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:30:28
Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl