> Rejestry

Rejestry

INTEGRACYJNE  MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE   NR  5  PROWADZI  I  PRZECHOWUJE  NASTĘPUJĄCE  DOKUMENTACJE:


-DZIENNIKI  ZAJĘĆ  GRUP


-DZIENNIKI  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH


-MIESIĘCZNE  PLANY  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE


-ROCZNE  PLANY  PRACY


-ROCZNE  PLANY  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO


-KSIĘGI  PROTOKOŁÓW RP


-PROTOKOŁY  Z  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI


-REJESTR  ZARZĄDZEŃ  DYREKTORA


-REJESTR  UCHWAŁ


-REJESTR  WYPADKÓW


-REJESTR  ZWOLNIEŃ  LEKARSKICH


-EWIDENCJA  CZASU  PRACY


-INNA  DOKUMENTACJA  Z  ODRĘBNYMI  PRZEPISAMI


 


Informacja o lokalizacji w/w rejestrów, ewidencji i archiwum placówki w IMP Nr 5 ul. Narutowicza 20.


Informacja o sposobie udostępniania treści zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum reguluje ustawa z dnia 6.09.2001r                                                                                                                                                                                                              -o dostępie do informacji publicznej


 


Informacje zawierają chronione dane osobowe.


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Bożena Rosłon | Data wprowadzenia: 2015-06-16 22:16:01.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 22:16:01
Opublikowane przez: Bożena Rosłon
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl