> Budżet

Budżet

 


 


 


BUDŻET IMP  NR  5  PRZEZNACZONY  JEST  NA :


-WYNAGRODZENIE  DLA  PRACOWNIKÓW  PEDAGOGICZNYCH  I  NIEPEDAGOGICZNYCH


-ZAKUP  MATERIAŁÓW  I  WYPOSAŻENIA  POMIESZCZEŃ


-BIEŻĄCE  USŁUGI  REMONTOWE


-ZAKUP  POMOCY  DYDAKTYCZNYCH


-DOSKONALENIE  ZAWODOWE


-USŁUGI  INTERNETOWE


-USŁUGI  TELEKOMUNIKACYJNE


PODRÓŻE  SŁUŻBOWE


-ZAKUP  ŚRODKÓW  CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW  KONSERWATORSKICH, MATERIAŁÓW  KANCELARYJNYCH

 

Opublikowane przez: Bożena Rosłon | Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:58:07.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:58:07
Opublikowane przez: Bożena Rosłon
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl