> Budżet

Budżet

Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 2 przeznaczony jest na:
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, materiałów kancelaryjnych
- zakup pomocy dydaktycznych,
- bieżące opłaty za media,
- opłaty za czynsz,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych i telekomunikacyjnych,
- zakup bieżących usług remontowych,
- doskonalenie zawodowe.

 

Opublikowane przez: Ewa Bownik | Data wprowadzenia: 2015-03-07 22:38:09.
Data wprowadzenia: 2015-03-07 22:38:09
Opublikowane przez: Ewa Bownik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl