> Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Dyrektor mgr Ewa Bownik– nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Baśkiewicz Marta – nauczyciel kontraktowy
mgr Ciecierska Iwona – nauczyciel mianowany
Dudow Agnieszka – nauczyciel mianowany
Domaszczyńska Joanna – nauczyciel kontraktowy
mgr Jarzyna Agnieszka– nauczyciel kontraktowy
mgr Krupka Agnieszka – nauczyciel kontraktowy
mgr Kostera Marta – nauczyciel kontraktowy
mgr Kurnik Angelika – nauczyciel mianowany
s. Mamińska Lucja - nauczyciel mianowany (religia)
mgr Elżbieta Nowosielska – nauczyciel mianowany
Wierzbicka Krystyna – nauczyciel mianowany

mgr Tytman – Sołtys Karolina – psycholog
mgr Kwiecień Kamila - logopeda

 

Kompetencje - Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 § 11

 

Opublikowane przez: Ewa Bownik | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:31:30 | Data modyfikacji: 2015-06-17 07:35:54.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:31:30
Data modyfikacji: 2015-06-17 07:35:54
Opublikowane przez: Ewa Bownik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl